Accessibility Tools

Skip to main content

Aktiv Senior i Huset på Florvåg

Idrett
Aktiv_Senior_Huset_Florvåg
Dato: 23. sep 2022 11:15 - 12:00

Møtested: Huset på Florvåg

Aktiv Senior er et aktivitetstilbud bestående av trening og kafe for deg i ditt eget nærmiljø.

Gratis trening for godt voksne med fokus på styrke, kondisjon og balanse. 

Treningen tilrettelegges etter behov.

Ingen påmelding, bare å møte opp. 

Etter trening er du velkommen til Aktivitetskafeen i samme lokale, med salg av kaffe og noe å spise. 

For mer informasjon, søk etter frisklivssentralen på www.askoy.kommune.no.

For kontakt: friskliv@askoy.kommune.no Tlf: 56 15 86 89


 

Telefon
E-post:
friskliv@askoy.kommune.no
Hvem passer arrangementet for?
Senior +65 år
Adresse
Florvågvegen 79, 5305 Florvåg

 

Datoer


  • Fra 19. aug 2022 11:15 til 16. des 2022 12:00
    fredag

 

Kart