Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.
Slik registrerer du eller endrer lag eller forening.

Back to top