Accessibility Tools

Skip to main content

Vilkår for annonsering på detskjer.askoy.no

 

Geografisk område


Disse vilkårene gjelder for alle typer redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres til nettstedet for publisering, enten det skjer med eller uten spesiell avtale.
Arrangementet skal være på Askøy.
Det er kun norske juridiske objekter som er registrert i Enhetsregisteret som kan annonsere på detskjer.askoy.no.

Nettstedets plikter og rettigheter

Annonsering på denne portalen er gratis.
detskjer.askoy.no forbeholder seg retten til å godkjenne, redigere, avvise eller fjerne hendelser som er sendt inn til publisering på dette nettstedet uansett årsak.
Lag og foreninger i kommunen kan få avtale om å legge ut annonser direkte i portalen, øvrige annonser blir sendt til ansvarlig avdeling for kontroll og godkjenning. Disse vil bli behandlet så fort det lar seg gjøre innenfor kommunens ordinære arbeidstid.
Annonsøren plikter å følge layout og malverket på sidene. Portalen tilbyr ikke løsning for billettbestilling eller billettsalg (med unntak av kommunens egne arrangement).
Annonsøren kan lenke til sine egne nettsider for billettsalg og øvrig promotering av arrangementet.
Annonsøren gir detskjer.askoy.no rett til å krysspublisere annonsen på nettstedene ung.askoy.no og eldreliv.askoy.no, pluss i eventuelle nyhetsbrev som sendes ut som e-post.
Vi skal gjøre vårt beste for at tjenesten alltid skal være tilgjengelig. Det kan imidlertid oppstå feil hos våre leverandører som gjør det umulig å opprettholde tjenesten til enhver tid. Nettsiden kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for tap av omsetning eller for andre konsekvenser av nedetid som måtte oppstå.

Dine plikter og rettigheter

Dere kan lenke til arrangementet på egen nettside eller i sosiale media.
Annonsøren plikter å se til at tekster, bilder, lydopptak eller videoer som benyttes i annonsene er lovlig å bruke. Opphavsmannens ideelle rettigheter er definert i lov om opphavsrett § 3 (Åndsverkloven).

Ansvar

Detskjer.askoy.no forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet og vil holde annonsøren ansvarlig for økonomiske krav som kan komme som følge av manglende rettigheter.

Tips om billedbaser som dere fritt kan bruke fra

https://unsplash.com/
https://creativecommons.no/informasjon
Creative Commons ble etablert i 2001 og har som formål å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på. Organisasjonens hovedvirksomhet har vært utarbeidelsen av en rekke lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk, hvor rettighetshaveren har muligheten for å si fra seg enkelte av de beskyttelsene åndsverksloven gir under bestemte vilkår.

Ansvar og kontaktperson:
Askøy kommune, Fagavdeling kultur og idrett
Kontaktperson: Marianne Serena Steen, tlf. 56 15 84 69